måndag 20 april 2009

Svensk kock möter afrikansk matkultur

Följ Erik Brännström, alias den Vilda kocken, på resa i Kenya tillsammans med Kooperation Utan Gränser. Under resan kommer Erik att träffa småskaliga bönder som deltar i Kooperation Utan Gränsers biståndsprojekt och laga mat tillsammans med dem. Han kommer att få fiska och ta hand om fisken på traditionellt sätt vid Victoriasjön, laga traditionell afrikansk mat vid Mount Kenya och lära sig att laga mat som på olika sätt är bra för människor med Hiv och Aids.

Han kommer också att få lära sig hur klimatförändringar och torka påverkar mattillgången i Afrika och vilka grödor som är bäst lämpade för de nya förutsättningarna. Han kommer också att titta på hur bönderna produktutvecklat sina grödor för att få bättre inkomster och hur de på andra sätt letar efter möjligheter att trygga sin matförsörjning. Förädlade produkter ger betydligt bättre betalt än råvaran i sig.

 

Erik Brännström stödjer själv biståndsorganisationen Kooperation Utan Gränser, en organisation som precis som han arbetar med mat och livsmedel, men ur ett annat perspektiv. Fattiga bondefamiljer i Afrika, Asien och Latinamerika får genom Kooperation Utan Gränser stöd för att själva kunna utveckla sitt jordbruk och därmed få större inkomster från skörden.  Inkomster som ofta betyder skillnaden mellan tre mål mat om dagen – eller ett mål mat, tryggad utbildning för barnen eller möjligheten att gå till en läkare när man blir sjuk.

 

Paradoxalt nog är det de allra fattigaste människorna på vår jord, de som är mest hungriga, som lever av att producera mat. Erik Brännström stödjer konkreta biståndsprojekt – hjälp till självhjälp – som syftar till att ändra på det. 

Inga kommentarer: