tisdag 26 juni 2012

222 hälsopåståenden!

Idag publicerar EU-kommissionen de 222 hälsopåståenden som godkänts för livsmedel inklusive kosttillskott inom EU. Det betyder också att mer än 2000 hälsopåståenden om ämnen i livsmedel inte längre är tillåtna. Företagen får sex månader på sig att ändra sin marknadsföring.

Inga kommentarer: